تماس با ما

خیابان پیروزی -بلوار ابوذر – پایین تر از پل ششم -نبش کوچه ۱۱ بهشتی -پلاک ۴۷ واحد ۳

تلفن: ۳۳۲۰۹۷۷۸

خیابان پیروزی -بلوار ابوذر – پایین تر از پل ششم نبش کوچه ۱۱ بهشتی پلاک ۴۷ واحد ۳

تلفن: ۳۳۲۰۹۷۷۸  

 این مرکز با هیچ موسسه خیریه و بنگاه اقتصادی تحت عنوان کمک به معلولین یا توانبخشی کودکان فلج مغزی همکاری ندارد.