۱-اختلالات جسمی و حرکتی(تاخیر حرکتی _فلج مغزی _ضایعات مغزی _سکته مغزی _ضایعات نخاعی _اختلالات رشدی و ….)

۲-اختلالات ذهنی و یادگیری (اختلال دیکته نویسی،ریاضی و اختلال خواندن)
مشاوره های تحصیلی

۳-اوتیسم و اختلالات رفتاری (رفتاردرمانی)

۴-بیش فعالی و نقص توجه و تمرکز

۵-ماساژ درمانی ( کودکان و بزرگسالان)

۶-انواع تست هوش و مشاوره های تحصیلی

توسط admin