عنوان نشریه:   مجله بیماریهای کودکان ایران عنوان مقاله:  کاربرد بوتولینیوم توکسین A در توانبخشی کودکان مبتلا به فلج مغزی

نویسندگان:  زمانی غلامرضا*

* دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز طبی کودکان

چکیده: 

بوتولینیوم توکسین قویترین نوروتوکسین شناخته شده است که در صورت وارد شدن به سیستم گوارشی منجر به فلج ژنرالیزه بدن (بوتولیسم) می شود. پاتوژن عامل تولید این توکسین کلستریدیوم بوتولینیوم است که ۷ سروتیپ برای آن شناسایی شده است. لیکن صرفا سروتیپهای e,b,a آن منجر به بوتولیسم میشود. اولین بار در سال ۱۹۷۷ از توکسین نوع a جهت درمان استرابیسم استفاده شد و پس از آن کاربردهای دیگر آن در سایر امور پزشکی بالاخص نورولوژی شناخته شد. در حال حاضر بوتولینیوم توکسین a در موارد ذیل در رشته اعصاب استفاده می شود:‌۱ – بلفارواسپاسم، ۲ -تورتیکولی، ۳- همی فاسیال اسپاسم، ۴- دسیتونی، ۵- تیک مقاوم به دارو درمانی، ۶- کاهش اسپاسم اندامها در مبتلایان به حوادث عروقی مغز و …، ۷- فلج مغزی کودکان است.  این مقاله کاربرد بوتولینیوم توکسین a (bta) در توانبخشی کودکان مبتلا به فلج مغزی را مورد بررسی قرار می دهد. فلج مغزی شایعترین عامل  ناتوانی و تاخیر تکامل در کودکان است که بعلت نواقص تکاملی حوادث دوران بارداری و زایمان و یا دوران نوزادی رخ می دهد. بیش از ۸۰% موارد فلج مغزی نوع اسپاتیک ( پیرامیرال)‌ هستند که دچار آسیب کورتکس حرکتی بوده و به سفتی و اسپاسم عضلانی مبتلا می گردند. اسپاسم عضلانی دراندام تحتانی این بیماران باعث scissoring  (قیچی کردن پاها) ، toe walking  ( راه رفتن روی پنجه)  و انحراف پا (foot deviation) به داخل یا خارج  میشود. علاوه بر این اختلال در عملکرد و رشد عضله نیز ایجاد می گردد. اسپاسم در این کودکان باعث اشکال در راه رفتن، نشستن،‌ خوابیدن و در صورت عدم درمان در موارد شدید دررفتگی لگن و دردهای شدید ناشی از انقباض می شود. علی رغم اقدامات درمانی که دراین رابطه صورت می گیرد (فیزیولوژی ،‌کاردرمانی،‌ ارتوز. واکر و ……) بسیاری از این کودکان نیازمند جراحی ترمیمی جهت اصلاح دفرمیتی و کاهش انقباض هستند. بررسی های  مختلف نشان می دهد با انتخاب مناسب و کاربرد صحیح bta درکودکان فلج مغزی بالاخص در اندام تحتانی می توان شدت معلولیت  و نیاز به جراحی ( ریزوتوی،‌ تنوتومی، کوردوتومی و …) را در این کودکان کاهش داد واثرات فیزیوتراپی و کاردرمانی را موفق تر نمود. Bta، با اتصال به گیرنده های پرسیناپسی اعصاب کلینرژیک در محل التقا‌ عصب و عضله از آزاد شدن استیل کولین در شکاف سیناسی جلوگیری و مانع انتقال پیام بین عصب و عضله می گردد در نتیجه ضعف قابل برگشت عضله حاصل می گردد و کاهش اسپاسم ،‌کاهش درد و بی حرکتی، پیشگیری از کنتراکچر،‌ رشد عضله ،‌بهبود پستور خواب، بهداشت و لباس پوشاندن بیمار و همچنین موثر و موفق تر شدن توانبخشی حرکتی و کاهش نیاز به جراحی ارتوپدی از نتایج مفید آن است. در حال حاضر دو فرآورده بوتوکس و دیسپورت که از کشت تخمیری سوشهای کلستریدیوم بوتولینیوم بدست میآیند بصورت فراورده پودری توسط شرکتهای دارویی ارایه شده اند. واحد حجمی کاربرد بوتوکس ۵ برابر قویتر از دیسپورت است و اثرات دارو ۳-۱ روز پس از تزریق آغاز می شود. و بیشترین اثر آن  دو هفته پس از تزریق مشهود است لیکن اثرات مثبت آن بصورت متغیر بین ۴-۱ ماه (‌متوسط ۳ ماه) باقی می ماند و ضعف عضلانی حداکثر پس از ۶ ماه از بین می رود و فرصت لازم جهت توانبخشی فراهم می گردد. در ۴%-۳ بیماران بالاخص آنها که تزریق مکرر داشته اند آنتی بادی علیه bta ایجاد می گردد که مقاومت به درمان را سبب می شود بمنظور کاهش مقاومت توصیه می شود حداقل دوز مورد نیاز و رعایت  حداقل ۳ ماه فاصله بین تزریقات  صورت گیرد.. دوز مورد استفاده از bta برحسب نوع عضله (u/kg 2-1 درعضلات کوچک و u/kg 4-3 در عضلات بزرگتر) انتخاب  میگردد. میزان تزریق در یک عضله نباید  از ۵۰ واحد بیشتر شود و در یک فرد نیز دوز مورد استفاده کمتر از u300  است. در صورت لزوم به تکرار تزریقات تا ۳ نوبت این کار انجام میشود.

توسط admin