مراحل رشدی حرکتی کودکان ۰ تا ۶ ماهه

 حرکات درشت/ تحرک

-بلند کردن سر (۳ تا ۴ ماهگی)، بلند کردن تنه در حال دمر (۴ تا ۶ ماهگی)، نشستن با تکیه بر دستها

-بازی کردن (بالا و پائین تکان خوردن) در حالت ایستاده با حمایت والدین

-غلتیدن از یک مکان به مکان دیگر

حرکات ظریف/ دستکاری

-رشد گرفتن صحیح اشیاء

-استفاده از الگوهای گوناگون گرفتن

-حفظ اشیاء با دست و به دهان بردن آنها

-انتقال اشیاء از یک دست به دست دیگر

-بررسی دقیق اشیاء با چشم

-بازی با دستها در خط وسط

مراحل رشدی حرکتی کودکان ۶ تا ۱۲ ماهه

حرکات درشت/ تحرک

-نشستن مستقل

-غلتیدن از یک مکان به مکان دیگر

-آمدن به وضعیت نشسته به صورت مستقل

-چرخیدن در وضعیت نشسته

-ایستادن با حمایت

-بازی کردن در حالت ایستاده و تکیه بر یک چیز

-چهار دست و پا رفتن در ابتدا بر روی شکم و سپس روی چهار اندام (۱۰ ماهگی)

-راه رفتن با گرفتن یک شخص یا چیز (۱۲ ماهگی)

حرکات ظریف/ دستکاری

-در دهان گذاشتن وسایل بازی

-دسترسی صحیح و مستقیم به وسایل بازی

-بازی با وسایل بازی در خط وسط و انتقال آنها بین دستها

-زدن اشیاء به یکدیگر برای ایجاد صدا

-تکان دادن وسایل بازی در هوا

-رها کردن وسایل بازی به داخل جعبه

-غلتاندن توپ به سوی بزرگسالان

-گرفتن اشیاء کوچک با نوک انگشتان

-اشاره کردن به اشیاء با انگشت اشاره و استفاده از آن برای اکتشاف وسایل بازی

-استفاده ناشیانه از اشیاء

مراحل رشدی حرکتی کودکان ۱۲ تا ۱۸ ماهه

حرکات درشت/ تحرک

-نشستن روی صندلی کوچک

-بازی کردن در حالت ایستاده

-راه رفتن، به حالت چمباتمه نشستن و برداشتن اسباب بازی از روی زمین

-بالا رفتن و نشستن روی صندلی بزرگسالان

-پرتاب سریع و با قدرت توپ

-کشیدن اسباب بازی حین راه رفتن

-آغاز دویدن

-بالا رفتن از پله ها حین گرفتن نرده یا دیوار با یک دست

-هل دادن و کشیدن جعبه یا وسایل بازی بزرگ روی زمین

حرکات ظریف/ دستکاری

-نگه داشتن مداد رنگی، خط خطی کردن

-نگه داشتن دو اسباب بازی در یک یا دو دست

-رها کردن اسباب بازی به داخل جعبه، حتی جعبه کوچک

-روی هم قرار دادن مکعبها و جا دادن وسایل بازی در جای مربوط به خود (قرار دادن تکه ها روی صفحه)

-تلاش برای ساخت پازل

-باز و بسته کردن جعبه وسایل بازی

-استفاده از دو دست حین بازی، با یک دست شئ را نگه می دارد و با دست دیگر آنرا دستکاری می کند.

مراحل رشدی حرکتی کودکان ۱۸ تا ۲۶ ماهه

حرکات درشت/ تحرک

-دویدن، چمباتمه زدن و بالا رفتن از وسایل

-حرکت با وسایل راندنی بدون استفاده از پا (مثلا ماشین کودکان)

-شوت کردن توپ به سمت جلو

-پرتاب توپ به سوی هدفهای بزرگ

-پرش با دو پا

-بالا و پائین رفتن از پله ها

حرکات ظریف / دستکاری

-تکمیل چهار تا پنج قطعه از پازل

-ساخت برج (مثلا با چهار مکعب)

-نگه داشتن مداد رنگی با نوک انگشتان و کشیدن شکلهای ساده (خطوط صاف یا مدور)

-نخ کردن دانه های تسبیح

-آغاز استفاده از ابزار ساده (برای مثال چکش پلاستیکی)

توسط admin